Estructuralment les dents suporten el crani i li donen estabilitat, la llengua hi queda encaixada i la dieta pot ser variada perquè els nens ja tenen la dentició adequada.

El fet que manquin dents de llet abans del moment de la caiguda pot afectar fonèticament en el llenguatge, en el desenvolupament cranial i cervical i en les preferències de la dieta del nen.

Si només falta una peça, no sol ser greu; ara bé, sí que es recomana, si es tracta de dents posteriors (queixals de llet), de posar-hi un mantenidor d’espai per a la dent definitiva, ja que els queixals no es recanvien fins als 11 o 12 anys i l’espai es podria tancar, fet que dificultaria l’erupció de la dent definitiva (premolars).

Com es poden perdre abans d’hora les dents de llet? Les causes més freqüents són les caigudes, en dents anteriors, i les càries, en dents posteriors.

Recomanem una bona higiene bucal supervisada per adults, una dieta baixa en carbohidrats refinats -alguns amagats dins dels aliments- i una revisió del nen al dentista, cap als tres anys. I utilitzar protectors, casc o bé protectors bucals en cas que es practiquin segons quin tipus d’esports (bàsquet, futbol, etc.).