La hipoplàsia d’esmalt en nens és un dèficit de formació de l’última capa que cobreix i protegeix la dent, és a dir, un dèficit de formació de l’esmalt.

Aquesta capa, quan està ben formada, és dura, impermeable, resistent. Ara bé, pot tenir diferents graus de defecte: pot ser des de porosa i tova a no ser-hi […]