Les obturacions d’amalgama de plata són de color fosc, d’un gran ús dental fa uns vint anys.

amalgama-de-plata-2

Actualment estan en desús per la seva manca d’estètica i per la composició en mercuri. El mercuri es considera un metall pesant que pot afectar la salut cel·lular i tissular del cos dels organismes vius, altament contaminant per al medi ambient.

En alguns països està prohibit el seu ús, però a Espanya, no. Tot i això, els professionals cada vegada l’utilitzem menys o gens; fins i tot hi ha pacients que en demanen la seva remoció per temes de salut, tot i que no és del tot clar que pugui afectar-la o que sigui la causa directa del malestar.

A la nostra clínica efectuem la remoció d’aquestes obturacions amb el compromís mediambiental de reciclar correctament els residus i de fer un tractament postremoció del pacient, amb quelants orals de metalls pesants que es poden adquirir en farmàcies o herboristeries.